VelkommenTerapiKurserInformationProfilKontakt

 
 
  TILSKUD TIL HJÆLP

Alle kan henvende sig til en psykolog og få hjælp. For følgende grupper betaler Sygesikringen en stor del af den psykologiske behandling, når den udføres af en godkendt psykolog efter henvisning fra en praktiserende læge.

● Røveri-, volds- og voldtægtsofre

● Trafik- eller ulykkesofre

● Pårørende til alvorligt psykisk syge personer

● Personer ramt af en alvorlig invaliderende sygdom

● Pårørende ved dødsfald

● Personer der har forsøgt selvmord

● Kvinder der, som følge af misdannelser og lgn. ved barnet, får foretaget en provokeret abort efter 12. svangerskabsuge

● Personer der inden det fyldte 18. år har været udsat for incest eller andre seksuelle overgreb

  • Personer med let til moderat depression fra 18 år.

  • Personer med let til moderat angstlidelse, herunder let til moderat OCD fra 18 år.

Autoriseret af Psykolognævnet og tilknyttet Sygesikringen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ulla Nørring ● Cand. Psych. ● Stationsgade 32 ● 8240 Risskov ● mail@ullanoerring.dk ● 8666 2144